Home » Service » Imprægnering

Hvorfor lave en facadebehandling?

Fordi forurening nedbryder facader!

Facader udsættes daglig, for forurening fra luften der er i vore byer og næringsstoffer fra landbrug.

Døgnet rundt, udsættes facader for en intensiv tilsmudsning, der i værste fald, forårsager nedbrydning af facadens ydre, tilligemed dennes eventuelle udsmykning, som man helst vil bibeholde, da det er sjælen i huset.
Målt i kroner betyder dette ofte mange hundrede tusinde kroner, når en gennemgribende renovering skal finde sted.
Det synlige snavs stammer fra partikler af sod, smog, sand og industri forurening etc. Denne form af snavs er så godt som uskadelig og ret harmløs, men oftest er det tegn på, at facaden også er angrebet af usynlige og langt mere aggressive stoffer og skader.

Den skade du som regel ikke kan se
Snavs der afstedkommer de store skader på facaderne, er næsten usynlige.
En forbindelse af svovldioxid indholdsrigt regnvand sænker vandets pH- værdi, og gør dette surt.
Er facaden udført af karbonat holdigt materiale, vil det sure regnvand bevirke, at fugten stiger, og facaden kræver længere tid til udtørring.
Risikoen for frostsprængninger, øges derfor markant, og samtidig påvirkes facadens diffusions åbenhed, indtrængende surt regnvand, transporteres ind i facadens kapillarer, og vil hurtigt igangsætte en forureningsproces, der hurtigt vil starte nedbrydningen af facaden.

Imprægnering udføres enten med rulle, eller udlagt med sprøjte. Det er individuelt afhængigt af den konkrete opgave.

Herunder kan du læse lidt mere om de to foretrukne produkter som vi anvender.

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.