Home » Service » Imprægnering » W5 Microsan

Ved imprægnering med W5 Microsan beskytter følgende:

Karbonatisering.
Alkali niveauet i ny beton ligger på 12 – 13 pH. Dette høje alkali niveau beskytter armeringen i betonen mod korrosion. Indtrængning af kuldioxid og svovldioxid kombineret med fugtighed mindsker derimod betonens pH. værdi. Denne kemiske reaktion, som kaldes karbonatisering, giver en langsom, men sikker reducering, af betonens alkali niveau (pH9).
Fra dette øjeblik, er armeringen ikke merer beskyttet mod korrosion. Den oxidering,
der derved opstår, forsager en volumenudvidelse, af betonen til et punkt, hvor denne får revner og begynder at smuldre. Før eller senere, vil dette fører til, at det vil svække armeringen, og konstruktionens stabilitet.

Syreregn
Syreindhold i regnvand kan der ikke længere ses bort fra.
Vort miljø som forurenes mere og merer indeholder syrer, som trænger ind i betongen, gør den porøs og angriber armeringen.
Hovedforurenings – kilden er svovldioxid og Svovl-trioxid, som hovedsagelig opstår ved forbrænding af olie og kul, samt kvælstofoxid, som kommer bl.a. fra bilmotorer.
SO2/So3 gasarter går i forbindelse med luftens fugtighed og danner svovlsyrer, mens kvælstofoxid danner salpetersyrer. I bestemte områder med en høj industriel koncentration kan den sure regn give en pH- værdi på 2, som opløser cement.
Den angrebne betonoverflade nedbrydes. Betonen bliver porøs og dette frem skynder rustdannelsen på armering.

Frost
Mens luftforurening er hovedårsag til facadernes nedbrydning, skal man ikke undervurdere, de naturlige årsager. Her tænkes først og fremmest på frost. Når vander i kapillarerne og revner fryser, opstår ved udvidelsen (+9 %) en beskadigelse af facaden.
Vekslen mellem frost og tø (vekselvirkning) resulterer i nedbrydning af materialer, i facaden.
Dette er i stigende grad også årsagen til når der bruges overflade behandlinger der ikke kan ånde.
Dette i sig selv, er en selvforstærkende virkning, som giver revner og afskalninger.

Graffiti
Graffiti på facader, er på såvel private og offentlige ejendomme, et dagligt syn.
Er facaden ikke beskyttet, tager de stor skade af disse angreb, da der ved hver rensning, bliver åbnet, så facaden derefter, suger både regn og snavs, med de derefter følgende skader.
Løsningen på disse problemer er følgende. Behandle facaden med en beskyttelsesfilm, vil man have en usynlig hinde, som samtidig er nem, at rense graffiti af på, (kun med varmt vand) vil vi foreslå et produkt, der hedder NGS 1 eller 3.

Micro organismer
Micro organismer kan kun formere sig når der forekommer et fugtigt miljø.
Dannelse af alger, mos og svamp er tydelige tegn herpå og giver konstant vedligeholdelses omkostninger.
De holder på fugten og faren for frostspringninger øges hermed.
Det er derfor nødvendig at påføre en film, der hindrer dannelse af mos og alger.
Salt skader
Der forekommer ret mange skader, der vor man salter om vinteren.
Dette nedbryder overfladen, og samtidig øger det fugtighed i facaderne.
Dette kan afhjælpes med en eller to gange W5.

OBS:
Referencer kan bestilles.
Energibesparelse ved imprægnering Af: Dr. Karl- Martin Rædder
Særtryk fra.
” Facadebeskyttelse & Byggesanering” hvor der påvises en besparing på mindst 16 %
Udgifterne til opvarmning.
Garanti på 10 År på imprægneringen.

 

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.