Home » Graffiti – Hvorfor fjerne graffitien!

Graffiti – Hvorfor fjerne graffitien!

Graffitiens baggrund

Graffiti stammer fra det italienske ord “graffito”, som betyder “antik indskrift eller tegning”, der ridses på en væg eller et lerkar.
Sådan en type graffiti findes i stort omfang i Rom og Pompeji.

Den moderne graffiti en en del af HIP-HOP-kulturen, der er den vestlige verdens største ungdoms bevægelse.
HIP-HOP-kulturen opstod tidligt i 70-erne i South Bronx, New York, den bydel, der dengang som nu var plaget af stor social elendighed, narkotika, etniske modsætninger og bandekrige.

Discjockeyen og kultfiguren Africa Bambaatavar var en af mange , der formulerede visionerne om THE ZULU NATION, et utopisk samfund, der løste konflikter ved hjælp af dans-, musik-, og kunst-konkurrencer.

Breakdansen og graffitien er opstået af denne kultur.

En græker, der ejede en restauration i South Bronx, troede at han kunne begrænse graffitien, hvis han stillede en væg i sin restauration til rådighed for graffitimalerne. De skulle så konkurrere om, hvem der var bedst.

Men graffitien bredte sig – også udenfor restaurationen – og den skulle være dristigere, pænere, frækkere og på så mange synlige steder som muligt.

Man ville provokere det etablerede samfund.

En maler, der kaldte sig Tity Peace Sign, maler i 1971 en elefant i Philadelphia Zoo.

Writer Cornbread sætter sin signatur (tag) på et TWA-fly

Ukendte sprayer alle busskure på en rute tværs over USA, sprayer politibiler og millioner andre steder.

Spraymaling på et tog forekommer første gang i USA i 1975 og snart blev undergrundsbanen malernes foretrukne mål.

I begyndelsen af 80-erne tog malerne job som vagter for at kunne spraye mere uforstyrret.

I 1984 indledte New Yorks Undergrundsbane kampen imod graffitien. Man rengjorde 25 vogntog ad gangen. Undergrundsbanen har 6.200 personvogne, der dagligt transportere ca. 4,2 millioner passagerer mellem 469 stationer. Den 12. maj 1989 kunne man erklære sejren vundet. Alle vogne var rene og bliver holdt rene, bl.a. ved at der på alle perroner er placeret folk med spraydåser med samme farve som togene. Graffitien bliver så midlertidigt overmalet og toget tages så snarest muligt ud af drift for at blive rengjort. Nu har man kun 5 – 10.000 graffititilfælde – om ugen.

Graffiti forekom første gang i Europa i 1979

Hvorfor vil vi fjerne graffiti?

 • Det er der tre gode grunde til:
 1. Æstetiske.
 2. Tekniske.
 3. Social/kriminalpræventive.
 • Æstetiske grunde.

Graffiti er farve på et forkert sted!

Det er uønsket og i de fleste tilfælde grimt. F.eks. tekster og billeder med pornografisk eller rasistisk indhold samt tekster, der indeholder personangreb.

 •  Tekniske grunde.

En porøs overflade skal være diffusionsåben, d.v.s. at den skal kunne “ånde”. Spraymaling, der er det hyppigst anvendte til udførelse af graffiti, er “tæt”. Muren kan ikke ånde gennem spraymalingen.

Det øger risikoen både for frostsprængninger og svamp. Af bygningsfysiske grunde er det derfor vigtigt, så hurtigt som muligt at fjerne graffitien. Hvis graffitien fjernes indenfor ca. tre døgn er den billigere at fjerne. Jo længere tid graffitien får lov at sidde på overfladen, jo vanskeligere bliver den at fjerne, d.v.s. jo dyrere bliver det.

 • Social/kriminalpræventive grunde.

Graffiti smitter!

Hvor der er graffiti, kommer der mere graffiti!

Når graffiti får lov til at brede sig, øges andet hærværk. Folk bliver utrygge i et sådant område. Det får en slumagtig karakter og tiltagende slum øger anden kriminalitet. Når man straks fjerner graffitien, ophører hærværk efterhånden i området.

Hvad koster det at fjerne graffiti?

Vi kan ikke angive en pris i kroner og øre, men vi kan fortælle, hvilke faktorer der påvirker prisen.

Ved siden af geografien er den vigtigste faktor “opløsningstiden”!

Opløsningstiden afhænger af følgende:

 1. Bindemidlet i malingen.
 2. Farvelagets tykkelse.
 3. Farvelagets alder.
 4. Overfladen.
 5. Temperaturen.
 • Bindemidlet i malingen.

Det er bindemidlet i malingen, der fastholder pigmentet (farven) på overfladen. Der findes mange forskellige bindemidler og den større bevidsthed om miljøet har bevirket, at man ikke længere kan få én farvefjerner, der kan opløse alle bindemidler. Man er i dag nødt til at benytte flere forskellige farvefjernere til de forskellige bindemidler

 • Farvelagets tykkelse.

Jo tykkere farvelag, jo længere opløsningstid!

Men ikke nok med det, der kan også gemmes nogle ubehagelige overraskelser under de øverste lag maling. Overraskelser der bevirker, at der skal bruges flere forskellige graffitifjernere for at få al farve ud. Den længere opløsningstid samt udsigten til evt. overraskelser vil påvirke prisen.

 • Farvelagets alder.

Hvis graffitien fjernes indenfor tre døgn, er næsten alle typer maling lettere at fjerne. Jo længere tid der går, jo sværere er det at fjerne graffitien. En anden ting der også bliver sværere at fjerne er “skyggerne”. Når graffitien påføres en våd overflade, vil den våde maling blive suget ind i overfladen.

Det kalder vi “skygger”. Når malingen har siddet længe, kan det være nødvendigt at anvende kombinationer af produkter for at få skyggerne fjernet. Det påvirker prisen.

 • Overfladen.

Følgende ved overfladen kan påvirke sværhedsgraden i saneringen: 

 1. Om overfladen er jævn eller ujævn. F.eks. om det er en glat betonmur eller betonelementer med fritlagte sten.
 2. Om overfladen er hel eller revnet, samt
 3. Kapillariteten (hvor sugende overfladen er).
 • Temperaturen.

Det er billigere at få fjernet graffiti i den varme årstid end i den kolde.

Det hænger sammen med, at opløsning af maling er en kemisk proces og kemiske processer forløber hurtigere jo højere temperaturen er. Opløsningstiden for en given maling af en given tykkelse på en given overflade halveres hver gang temperaturen øges med 10°C i forhold til NTP (Normal Temperature Pressure: 20°C ved 760 mm Hg. 760 mm Hg svarer til 1013 mb). Omvendt fordobles opløsningstiden for hver 10°C temperaturen nedsættes.

Altså kommer der graffiti på din facade, er det god økonomi, at få det fjernet så hurtigt som muligt! 

Hvis du venter, bliver det dyrere at få fjernet, også fordi du risikerer, at der kommer mere graffiti.

Graffiti smitter!

Beskyt mod graffiti

Hvorfor skal vi beskytte vores ejendom mod graffiti?

Det er der fire gode grunde til!

 1. Det er den mest miljøvenlige måde at fjerne graffiti på!
 2. Det er den mest skånsomme måde for bygningsmaterialerne!
 3. Det er den billigste måde!
 4. Og så er der bonuseffekterne!
 • Den mest miljøvenlige måde.
 1. Man skal kun bruge varmt vand.
 2. Det er normalt ikke nødvendigt at bruge kemikalier.
 3. Malingen spules af i flager, hvor størrelsen kan variere mellem ca. en 25-øre og en 5-krone.
 4. Og flagerne kan fejes op!

 

 • Den mest skånsomme måde.

Der behøver kun at være en arbejdsgang med højtryksrenseren. Det skåner overfladen. På en sart overflade kan det være den eneste måde, man kan fjerne graffiti på uden at beskadige overfladen, idet det ikke er nødvendigt at anvende højtryk.

 • Den billigste måde. 

At beskytte en overflade mod graffiti koster ca. en femtedel af det, det koster at fjerne det fra en ikke-beskyttet overflade – incl. evt. påføring af ny beskyttelse. 

 • Bonuseffekter. 
 1. Forbedret varmeisolering, da væggen altid er tør.

I homogene letbetonvægge kan varmeafgangen blive 50 – 100% større i en våd væg end i en tør væg.

 1. Risikoen for frostskader reduceres.

Frostskader forudsætter et højt fugtindhold, samtidig med at materialet fryser. Ved at imprægnere overfladen reduceres det høje fugtindhold og dermed risikoen for frostskader.

 1. Risikoen for biologisk og kemisk påvirkning reduceres. Biologiske og kemiske angreb på facaden fremmes af fugt. F.eks. skal fugtprocenten være mindst 20 for at alger kan trives. Imprægnering med voksbaseret graffitiværn reducerer sådanne angreb i meget høj grad.
 1. Lettere at rengøre facaden.

På en facade der ikke suger vand, f.eks. på grund af en vandafvisende imprægnering, suges snavs heller ikke ind i porerne, men sidder løst på overfladen. Ved slagregn skylles svavset væk.

 

 1. Let at fjerne graffiti.

Man spuler det af med varmt vand: 60 – 90°C med 70 – 150 bar, afhængig af hvad overfladen kan tåle.

 

Hvor er det lønsomt at beskytte sin ejendom?

Graffiti udføres ofte på steder, hvor mange mennesker kan se “kunstværket”. Graffiti på steder, hvor der ikke passere mange mennesker eller hvor graffitimalerne har fået lov til at male, er ofte øvelsesarbejder.

Altså, hvis du har en ejendom, der ligger på et befærdet sted, kan det være meget lønsomt at få facaden beskyttet!